Skip to main content
AEG | Help and Support

Feilmeldingen L vises på displayet

Meldingen L indikerer at barnesikringen er aktivert.

For å deaktivere sikkerhetslåsen, se den komplette beskrivelsen i brukerhåndboken, da metodene kan variere avhengig av produktmodellen. 

Se den vanlige metoden nedenfor hvis det er aktuelt.

  • Slå komfyren av, og slå den deretter på igjen.
  • Trykk på knappene «-» og «+» samtidig.
  • Trykk deretter på knappen «-».
  • Was this article helpful?