Skip to main content
AEG | Help and Support

Roboten stopper under drift, uten lys eller feilmelding

 

1. Ingen batteristrøm. (Skjermen er tom), lad opp roboten. 2. Den kan også stoppe hvis systemet starter på nytt på grunn av en intern systemkrasj. (Skjermen virker) Den nåværende fremgangen ble sannsynligvis slettet. Hvis du trykker på play-knappen, så starter en ny rengjøringssyklus. Vi foreslår å sette roboten på startpunktet (ladestasjonen) og rengjøringsprosessen startes fra begynnelsen igjen. Eller bruk flekkrengjøring hvis bare et lite område gjenstår (Instruksjonsbok side 9. Rengjøringsmodeller / 10 flekkrengjøring)