Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan roboten forstyrre annet elektrisk utstyr som mobiltelefon, fjernkontroll osv?

Roboten er sertifisert og skal fungere godt i hjemmemiljøet.