Skip to main content
AEG | Help and Support

Hvorfor må jeg bytte filteret så ofte?

 

Med et rent filter yter roboten bedre, og du kan eliminere dårlig lukt og tilstopping av systemet som kan føre til dårlig støvoppsamling