Skip to main content
AEG | Help and Support

Oppvaskmaskinen varmer ikke opp vannet

 

Tilbakestilling av produkt kan løse dette problemet.

  1. Koble fra oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt. Du kan også slå av strømmen ved å bruke sikringene på panelet/strømbryteren. Hvis du har trukket maskinen ut og skjøvet den tilbake på plass, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
  2. Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
  3. Hvis syklusen starter og fungerer normalt, har problemet blitt løst.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis syklusen ikke starter syklusen riktig etter tilbakestillingen.