Skip to main content
AEG | Help and Support

Feil i5E

 

Tilbakestill produktet for å løse dette problemet.
  • Kople fra oppvaskmaskinen, vent i 1 minutt og koble den til på nytt.
  • You can also turn off the power using the fuses on the panel / power switch. Hvis du har trukket maskinen ut og skjøvet den tilbake på plass, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
  • Slå på oppvaskmaskinen, velg en passende syklus og start den.
  • Hvis syklusen starter og fungerer normalt, har problemet blitt løst.
Hvis produktet ikke starter syklusen riktig etter nullstillingen:
  • Avgjør om feilkoden er den samme. Hvis ikke kan du lese om den nye koden i brukerhåndboken.
  • Hvis den opprinnelige feilkoden vises fremdeles, kontakt et godkjent serviceverksted for å løse dette problemet.

 

  • Was this article helpful?