Skip to main content
AEG | Help and Support

Feil i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Har du prøvd å nullstille produktet?

Det å nullstille produktet kan løse problemer raskt.

  • Koble fra oppvaskmaskinen i 1 minutt og koble den til på nytt. Hvis du har vært nødt til å flytte maskinen, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes ut av form eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
  • Slå på oppvaskmaskinen, velg et program og start det.
  • Hvis programmet starter og kjører normalt, har problemet blitt løst.

Hvis produktet ikke starter programmet riktig etter nullstillingen

Hvis du så en feilmelding før du tilbakestilte oppvaskmaskinen, sjekk om den har forandret seg etter nullstillingen.

Hvis produktet nå viser en annen feilkode, kan du se i brukerhåndboken eller denne veiledningen for å sjekke den nye koden.

 

Hvis forslagene ovenfor ikke løste problemet, må en ingeniør inspisere produktet.

  • Was this article helpful?