Skip to main content
AEG | Help and Support

Feil i40, i43 eller i44

 

Er ikke avløpssystemet blokkert?

Kontroller om filtrene er rene

Er filteret i oppvaskmaskinen tett?

Skitne filtre reduserer vannstrømmen, noe som fører til utilfredsstillende oppvaskresultater. Kontroller og rengjør dem regelmessig.

Hvordan å rengjøre filtrene i en oppvaskmaskin.

image.png

Montere filtre etter rengjøring:

Pass på at det ikke er matavfall eller smuss i eller rundt enden av kanten av bunnpannen.

Monter flatfilter (C). Pass på at det plassert riktig under de to skinnene.

Sett sammen filtrene (A) og (B). Sett filteret (A) i flatfilteret (B).

Drei det med klokken til det klikker på plass. Hvis filtrene ikke sitter riktig, kan det gi dårlige oppvaskresultater, tette sprøytearmer og forårsake skade på produktet.

Du finner informasjon om rengjøring og vedlikehold i brukerhåndboken.

Har du prøvd å nullstille produktet?

Det å nullstille produktet kan løse problemer raskt.

  • Koble fra oppvaskmaskinen i 1 minutt og koble den til på nytt. Hvis du har vært nødt til å flytte maskinen, er det viktig å sørge for at rør ikke bøyes ut av form eller klemmes, og at kranen er helt åpen.
  • Slå på oppvaskmaskinen, velg et program og start det
  • Hvis programmet starter og kjører normalt, har problemet blitt løst.

Hvis produktet ikke starter programmet riktig etter nullstillingen

Hvis du så en feilmelding før du tilbakestilte oppvaskmaskinen, sjekk om den har forandret seg etter nullstillingen.

Hvis produktet nå viser en annen feilkode, kan du se i brukerhåndboken eller denne veiledningen for å sjekke den nye koden.

 

Hvis forslagene ovenfor ikke løste problemet, må en ingeniør inspisere produktet.