Skip to main content
AEG | Help and Support

Innstillinger tilbakestilles etter hver syklus

Dette er normalt, ettersom europeisk lovgivning har krevd, fra og med tredje kvartal 2012, at syklusen skal settes til en "ECO" -vaskesyklus når du slår på produktet. Alle tidligere innstillinger vil derfor gå tapt ved slutten av hver vaskesyklus, inkludert MULTITABS/3IEN.

  • Was this article helpful?