Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren på oppvaskmaskinen faller ned

Hvis den integrerte oppvaskmaskinen din har blitt installert nylig, kan dørpanelet/kjøkkendøren bli for tung(t).

  • Kontakt installatøren din hvis dette er tilfelle.

Hvis oppvaskmaskinen ikke er integrert eller nylig installert, må produktet inspiseres og repareres av en ingeniør.

  • Hvis dette er tilfelle, kontakt et godkjent serviceverksted for å løse dette problemet.