Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til oppvaskmaskinen lukkes ikke ordentlig eller er skjev

Dette problemet skyldes feiljusterte låser og/eller hengsler.

  • Kontakt ingeniøren som monterte produktet for å sikre at låsen og døren er installert i henhold til installasjonshåndboken.
  • Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis dette ikke løser problemet.
  • Was this article helpful?