Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til oppvaskmaskinen åpnes av seg selv

Hvis den integrerte oppvaskmaskinen din har blitt installert nylig, kan dørpanelet bli for tungt.

  • Kontakt installatøren hvis dette er tilfelle.

Hvis oppvaskmaskinen ikke er integrert eller nylig installert, må produktet inspiseres og repareres av en ingeniør.

  • Kontakt et godkjent serviceverksted for å bestille et besøk.
  • Was this article helpful?