Skip to main content
AEG | Help and Support

Deur van wasmachine gaat tijdens een programma open

De deur kan normaal gesproken aan het begin van een wasprogramma worden geopend door op de start/pauze-knop te drukken.

Als de deur kan worden geopend wanneer de wasmachine is gevuld met water of als de deur vanzelf open gaat, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met onze erkende servicedienst.