Skip to main content
AEG | Help and Support

De ovenklok kan niet worden ingesteld

  • Reset de oven / het fornuis door de stekker uit het stopcontact te halen en er na 1 minuut weer in te steken.
  • Als de stroom weer is aangesloten, knippert het klokpictogram. Stel, als dit van toepassing is, de tijd in met behulp van de toetsen + / -.
  • Raadpleeg zo nodig de gebruikershandleiding. Digitale klokken zijn doorgaans nauwkeurig tot binnen + / - 2 minuten per maand.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.