Skip to main content
AEG | Help and Support

Zijn drempels en treden een probleem voor de robot stofzuiger?

 

Nee, de robot kan hoogteverschillen op de vloer detecteren, bijvoorbeeld trappen en drempels. De robot kan berekeningen maken en beslissen of het veilig is verder te gaan. Opmerking: in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er hoogteverschillen op de vloer zijn of wanneer de deurdrempel niet horizontaal is, kan de robot problemen ondervinden om terug te keren naar het oplaadstation. (Hij kan vast komen te zitten op de drempel, als de drempel niet horizontaal is)
  • Was this article helpful?