Skip to main content
AEG | Help and Support

Het wifi symbool op de robot stofzuiger brandt niet of knippert

 

Probleem:
  • Het wifi symbool op de robot stofzuiger brandt niet of knippert.
Heeft betrekking op:
  • Stofzuiger Robot
Oplossing:
  1. Controleer of er een Wi-Fi signaal in het huis voldoende sterkte heeft.
  2. Controleer of de robot stofzuiger zich niet buiten het Wi-Fi bereik bevindt.
  3. Neem contact op met onze servicedienst voor meer informatie. 
Oorzaak:
  • Wanneer er onvoldoende Wi-Fi signaal aanwezig is, dan kan de robot stofzuiger geen verbinding maken met de router en zal het Wi-Fi symbool knipperen of uitgaan.
  • Wanneer de robot stofzuiger zich buiten het bereik van het Wi-Fi signaal bevindt, dan kan de robot stofzuiger geen verbinding maken met de router en zal het Wi-Fi symbool knipperen of uitgaan.

 

  • Was this article helpful?