Skip to main content
AEG | Help and Support

De robot heeft water opgezogen

 

De motor moet worden vervangen in een erkend servicecentrum van Electrolux. Schade aan de motor die veroorzaakt is door het binnendringen van water wordt niet gedekt door de garantie. Neem a.u.b. contact op met het consumentenservicecenter van Electrolux. De contactgegevens zijn te vinden op de website, in het servicehoofdstuk of in uw mobiele app.