Skip to main content
AEG | Help and Support

De batterijen laden niet op

 

Het netsnoer en de adapter zijn niet juist gemonteerd en/of aangesloten op het stroomnet. De oplaadplaten op de robot en de oplaadbasis zijn niet aangesloten. Steek de adapterstekker in de oplaadbasis. Sluit het netsnoer aan op het stroomnet. Controleer of de oplaadplaten op de robot en de oplaadbasis aangesloten zijn. Controleer of de stekker en de kabel niet beschadigd zijn. Reinig ook de oplaadpads op zowel de robot als de oplader met een droge doek.