Skip to main content
AEG | Help and Support

Hoe kan ik de batterij verwijderen/vervangen?

Het batterijcompartiment bevindt zich op de onderkant van de robot. Schroef de deksels van het batterijcompartiment los met een schroevendraaier (PH2). Vervang de batterijpakken en plaats de deksels van het batterijcompartiment terug. Voorzichtig! Vervang de twee batterijpakken tegelijkertijd. Gebruik alleen de originele batterijen van de fabrikant. (Instructieboekje, pagina 15. De batterijen vervangen). De batterijen moeten op een veilige manier worden verwijderd en weggegooid, voordat u het apparaat zelf weggooit.
  • Was this article helpful?