Skip to main content
AEG | Help and Support

Deur van de vaatwasser gaat niet dicht

 

Probleem:
  • Deur van de vaatwasser gaat niet dicht.
Heeft betrekking op:
  • Vaatwasser
Oplossing:
  1. Controleer of de vaatwasser waterpas staat.
  2. Neem contact op met onze servicedienst voor een afspraak.  

Wanneer de bovenstaande suggesties het probleem niet hebben opgelost, adviseren wij een bezoek van een technicus aan. te vragen.

Oorzaak:
  • Wanneer de vaatwasser niet waterpas is geplaatst, kan de deur van de klem komen te zitten waardoor de deur niet dicht kan.

 

  • Was this article helpful?