Skip to main content
AEG | Help and Support

Fout i60

Dit probleem kan worden opgelost door het apparaat opnieuw in te stellen.
  • Haal de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact, wacht 1 minuut en steek de stekker weer in het stopcontact. Als het apparaat werd verplaatst, is het belangrijk dat u zorgt dat er geen slangen zijn geknikt of geplet en dat de watervoorziening beschikbaar is.
  • Schakel de vaatwasser in, selecteer een geschikte cyclus en start het apparaat.
  • Als de cyclus start en normaal werkt, is het probleem opgelost.
Als het apparaat de cyclus na de reset niet correct start:
  • Bepaal of de foutmelding nog steeds hetzelfde is.
  • Als de melding verschilt, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor uitvoerige informatie in verband met de nieuwe melding.
  • Als de oorspronkelijke melding blijft verschijnen, neemt u contact op met onze erkende servicedienst.