Skip to main content
AEG | Help and Support

Reset van instellingen na elk programma

Dit is normaal, aangezien de Europese wetgeving sinds het derde kwartaal van 2012 vereist dat het programma die wordt ingesteld bij het inschakelen van het apparaat een 'ECO'-wasprogramma is. Alle vorige instellingen, inclusief MULTITABS/3IEN raken daarom aan het einde van elk wasprogramma verloren.

  • Was this article helpful?