Skip to main content
AEG | Help and Support

Deur van afwasmachine blijft niet open

Als de afwasmachine is ingebouwd en er geen keukendeur is bevestigd, is het niet mogelijk om de deur te testen.

Het is normaal dat de deur van een afwasmachine zonder gemonteerde keukendeur niet open blijft staan. De deur wordt weer gesloten door de veren op de scharnieren.