Skip to main content
AEG | Help and Support

Display van de afwasmachine is beschadigd

Als het display van de afwasmachine beschadigd is, neemt u contact op met onze erkende servicedienst om het te laten vervangen.