Skip to main content
AEG | Help and Support

Hoe herkent de robot obstakels en drempels?

Voordat de robot over een drempel rijdt of over een obstakel klimt, zal hij stoppen en het volgende controleren: - de hoogte van de drempel/obstakel - of de andere kant vrij is voor reiniging

 

  • Was this article helpful?