Skip to main content
AEG | Help and Support

Žāvētāja displejā ir atšķirīgi vienas un tās pašas programmas darbības laiki

 

Problēma: 
  • Žāvētāja displejā ir atšķirīgi vienas un tās pašas programmas darbības laiki 
  • Faktiskais programmas ilgums atšķiras no lietotāja rokasgrāmatā norādītā ilguma. 
Attiecas uz: 
  • Siltumsūkņa tipa žāvētāju 
Risinājums 

Ierīce darbojas pareizi. 

Žāvēšanas laiks tiek aprēķināts, vadoties pēc dažādiem raksturlielumiem, piem.:  apkārtējās vides temperatūras sākotnējā veļas mitruma ielādes svara un veida 

Parādītais laiks pielāgojas faktiskajam programmas ilgumam.

 

  • Was this article helpful?