Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētājs bojā drēbes

 

Problēma:                                                                                                                                                                          
  • Veļas žāvētājs bojā drēbes
Attiecas uz:                                                                                                                                                                        
  • Ventilētu žāvētāju
  • Kondensācijas tipa veļas žāvētāju                                                                                                                                                                                                     
  • Siltumsūkņa tipa žāvētāju                                                                                                                                                                                                                          
Risinājums:                                                                                                                                                                     

1. Pārbaudiet, vai cilindra iekšpusē nav palikušas daļas                                                                              

Citi iemesli, kas var sabojāt drēbes, ir atvērtas saspraudes, sprādzes un citi priekšmeti.                                                                                                                            

2. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.                                                                                                                                                                                                              

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.                                                                             

Brīdinājums: pirms pilnīgas problēmas novēršanas neiesakām lietot izstrādājumu. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.