Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods ERR

 

Kļūdas kods ERR parādās, kad kāds mēģina mainīt ciklu vai iestatījumus, kad cikls jau sācies. 

  • Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Tad izvēlieties vēlamo ciklu.
  • Šo iespēju nevar izmantot kopā ar izvēlēto ciklu. Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Tad izvēlieties vēlamo ciklu.
  • Papildu informācija atrodama uz lietotāja rokasgrāmatā.