Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods EHO, EH0

 

Ja mašīnas displejā parādās kļūdas kods EHO, EH0, radusies problēma ar elektrības padevi.

  • Pārbaudiet elektrības padevi, pieslēdzot citu ierīci tai pašai kontaktligzdai, lai redzētu, vai tā darbojas. Ja arī otrā ierīce nedarbojas, visticamāk radusies problēma ar vadojumu. Sazinieties ar vietējo elektriķi, lai saņemtu konsultāciju par to, kā atrisināt problēmu ar vadojumu.

Nekādā gadījumā nepieslēdziet ierīces, izmantojot pagarinātāju. Tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēka bīstamību.

Ja elektrības padeve ierīcei ir normāla, mēģiniet atiestatīt ierīci.

  • Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu.
  • Ja displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.