Skip to main content
AEG | Help and Support

Apgaismojums žāvētāja veļas tilpnē nedarbojas

 

Ja žāvētājs ir ieslēgts un apgaismojums veļas tilpnē nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Ja žāvētājs ir jauns, pārbaudiet, vai tā specifikācijā ir norādīts, ka tvertnei ir iekšējais apgaismojums.