Skip to main content
AEG | Help and Support

Žāvētāja ietekmē nostrādā drošinātāji / tas atslēdz RCD atdalītājus

 

  • Veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju nedrīkst pieslēgt pie vienas drošinātāja ķēdes. Kopējā jauda, kas nepieciešam abām ierīcēm kopā, pārsniegs 13 ampērus.
  • Ja RCD atdalītājs tiek atslēgts vai nostrādā drošinātājs, kad ieslēdzat vai izslēdzat ierīci, to parasti izraisa izlādēšanās zemē vai īssavienojums.
  • Problema gali kilti dėl netinkamo prietaiso prijungimo. Prijunkite prietaisą prie kokio nors kito elektros lizdo.
  • Ja vairākas ierīces ir pieslēgtas pie viena drošinātāja ķēdes, drošinātājs var nostrādāt vai var atslēgties RCD atdalītājs.
  • Nekādā gadījumā nepieslēdziet ierīces, izmantojot pagarināju, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēku.
  • Ja iepriekš minētie ieteikumi nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.