Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods C6

 

Ja veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas kods C6, radusies problēma ar mitruma sensoru. Cikls aizņem ilgāku laikā kā parasti, ilgāk par 4,5 stundām.

Pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta sazemētai kontaktligzdai. Pretējā gadījumā radusies problēma ar mitruma noteikšanu, kuru var novērst pilnvarota klientu apkalpošanas centra darbinieki.