Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas ziņojums E50

 

Kļūdas kods E50 norāda uz problēmu ar motoru vai programmatūru.

  • Mēģiniet atiestatīt ierīci. Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu. Ja displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.