Skip to main content
AEG | Help and Support

No žāvētāja nāk nepatīkamas smakas

Iespējamie iemesli

Žāvētājiem ar kondensatoru vai siltumsūkni: netīri filtri durvju atverē vai kondensatora nodalījumā, kas atrodas ierīces apakšā. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt un apkopt ierīci, lai tā būtu teicamā stāvoklī, var atrast arī lietotāja rokasgrāmatā.

Ja iepriekš minētie ieteikumi nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.