Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas ziņojums E40

 

Ja pēc starta taustiņa piespiešanas veļas žāvētāja displejā redzams kļūdas ziņojums E40, pāraudiet, vai durvis ir pareizi aizvērtas. Ja durvis ir aizvērtas un kļūdas ziņojums joprojām ir redzams, radusies problēma ar programmatūru.

  • Mēģiniet atiestatīt ierīci. Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu. Ja displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.