Skip to main content
AEG | Help and Support

Žāvētāja rokturis ir salauzts

 

Ja rokturis ir bojāts, pārbaudiet, vai kāda no roktura detaļām izskatās bojāta. Ja tas ir bojāts, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.