Skip to main content
AEG | Help and Support

Žāvētāja durvis atveras cikla laikā

 

Ja žāvētāja durvis atveras žāvēšanas cikla laikā, mašīnā, iespējams, ievietots pārāk daudz veļas. Izņemiet dažus apģērba gabalus un mēģiniet vēlreiz. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.