Skip to main content
AEG | Help and Support

Šķiedras / plūksnas uz veļas

  • Žāvēšanas laikā veidojas pūkas, un no tā nevar izvairīties. Šis process ir atkarīgs no ievietotās veļas (piem., jauni dvieļi, flīsa apģērbs u.c.).
  • Tīrot ierīci, pārbaudiet gaisa cirkulāciju. Iztīriet durvju atverē izvietots filtrus. Ja žāvētājs aprīkots ar kondensatoru vai siltumsūkni, iztīriet ari kondensatoru, kas atrodas ierīces apakšā.
  • Ja jums ir žāvētājs ar gaisa ventilācijas atveri, pārbaudiet, vai gaiss plūst brīvi caur ventilācijas šļūteni un sienu.
  • Ja tīrīšana problēmu neatrisina, mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu servisa centru.