Skip to main content
AEG | Help and Support

Pēc pēdējā žāvēšanas cikla žāvētājs vairs neieslēdzas

 

Ja žāvētājs neieslēdzas pēc žāvēšanas cikla, ierīcei radusies tehniskas problēma. Problēmu var atrisināt tikai pilnvarots servisa centrs.