Skip to main content
AEG | Help and Support

Displejā redzams kļūdas kods E20 vai atskan divi skaņas signāli

 

Kļūdas kods E20 (vai dažos modeļos divi skaņas signāli) norāda uz sūknēšanas, sūkņa vai programmatūras problēmu.

  • Pārbaudiet, vai ārējā noplūdes caurule ir pareizi pieslēgta pie notekcaurules. 
  • Lai ūdens tiktu izsūknēts uzreiz kanalizācijā, pieslēdziet ārējo noplūdes cauruli pie žāvētāja ar kondensatoru. Žāvētāja aizmugurē pie augšējās daļas atrodas sarkana vai zaļa šļūtene. Tā jāizvelk un jāizstiepj, izmantojot citu šļūteni. Ūdens vairs neieplūdīs ūdens tvertnē, bet gan uzreiz notekcaurulē.
  • Pārbaudiet, vai šļūtene nav saliekusies vai aizsērējusi un vai tā nav satinusies.
  • Lai neveidotos izliekumi, saīsiniet šļūteni, lai tā brīvi nokarātos notekcaurulē. Pretēja gadījumā tas var izraisīt kļūdas kodu vai noplūdi.
  • Mēģiniet atiestatīt ierīci. Izņemt spraudkontaktu no kontaktligzdas, nogaidiet 30 sekundes un tad pieslēdziet to atpakaļ.
  • Tādu pašu rezultātu var panākt, izmantojot drošības slēdzi. Kad ierīce ir pieslēgta pie kontaktligzdas, ieslēdziet to un izvēlieties programmu. Ja displejā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.