Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju durvis atveras cikla vidū

 

  • Durvis var atvērt parasti mazgāšanas cikla sākumā, piespiežot ieslēgšanas/pauzes taustiņu. 
  • Ja durvis var atvērt mazgāšanas vai izgriešanas cikla laikā, kad ierīce ir pilna ar ūdeni, nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla. Sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru un nelietojiet ierīci, kamēr problēma nav novērsta.