Skip to main content
AEG | Help and Support

Uz veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju mirgo LED indikators

 

  • Pārbaudiet funkciju taustiņus, ja tādi ir uz ierīces vadības paneļa. Dažas vai visas šīs LED indikatoru kombinācijas ieslēdzas cikla sākumā vai darbības laikā.
  • Ja indikators deg cikla beigās, cikls var būt beidzies. Pārbaudiet, vai durvis var atvērt, vai, varbūt, skaitītājs ir atiestatīts. Ja ierīcei ir displejs, pārbaudiet, vai tas rāda “End". Neaizmirstiet, ka pēc cikla beigām paies kādas 3–5 minūtes, pirms varēs atvērt durvis. Šie ir drošības pasākumi visām veļas mazgājamām mašīnām.
  • Cikls var būt pārtraukts vai nejauši apstādināts. Mēģiniet atkal iedarbināt ciklu, piespiežot SĀKT/PAUZE taustiņu.
  • Visus traucējumus, uz kuriem norāda mirgojoši LED indikatori, parasti uz displeja apzīmē ar kļūdas kodu. Šādā gadījumā sazinieties pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.