Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju durvju rokturis ir bojāts

 

Kad cikls ir beidzies, rokturis var šķist bojāts un durvis nevar atvērt. Tā ir durvju bloķēšanas standarta iezīme, un parasti durvis tiks atbloķētas pēc 2–5 minūtēm. Tad pārbaudiet, vai kāda no roktura detaļām izskatās bojāta. Ja detaļas ir bojātas vai durvis joprojām nevar atvērt, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.