Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums E80 vai 8 zibšņi

 

Problēma:
  • Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas ziņojums E80 vai 8 zibšņi. Tas norāda, ka cikla regulators bija iestatīts nepareizi vai veļas mazgājamā mašīna, iespējams, aktivizējās, kad cikla regulators bija iestatīts starp diviem mazgāšanas cikliem.
Attiecas uz:
  • Veļas mazgājamā mašīna ar priekšējo ielādi (iebūvēta vai brīvstāvoša)
  • Veļas mazgājamā mašīna ar augšējo ielādi
Risinājums:

1. Mēģiniet izslēgt cikla regulatoru.  

2. Sāciet ciklu no sākuma.  

3. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, mēs iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.  

Pierakstiet attiecīgo kļūdas kodu un norādiet to, kad piesakāt tehniskās apkopes darbinieka vizīti. Tas neatrisinās jūsu problēmu, taču palīdzēs mūsu tehniskās apkopes darbiniekam noteikt problēmas iemeslu.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.