Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas displejā redzams kļūdas kods C9 vai F9

 

Iespējamais iemesls: līdzsvara trūkums izgriešanas cikla laikā. Vecākas mašīnas ieteicams atiestatīt. 

Atiestatīšanas ceļvedis

C9 KĻŪDA 

  • Vispirms aizveriet durvis un iestatiet cikla regulatoru nulles pozīcijā. 
  • Piespiediet divus taustiņus augšā (mērcēšanas un priekšmazgāšanas).
  • Tajā pašā laikā pagrieziet regulatoru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz saudzīgam veļas izgriešanas ciklam. Tad atlaidiet divus taustiņus un turpiniet griezt regulatoru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz izslēgtai pozīcijai (gandrīz pilns pagrieziens).  
  • Mēģiniet mazgāt veļu kā parasti. Ja displejā joprojām redzama kļūda C9, ierīces motora gultņi varētu būt bojāti.
  • Atiestatiet ierīci tikai vienu reizi. Bieža atiestatīšana veicina motora nolietošanos.  
Motors:

Ja problēma atkārtojas, visticamāk radusies problēma ar motoru vai motora gultņiem.

Lai novērstu problēmu, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.