Skip to main content
AEG | Help and Support

Veļas mazgājamās mašīnas durvis atveras mazgāšanas laikā

 

Ja durvis var atvērt vai tās atveras pašas, kad ūdens ir beidzis ieplūst veļas mazgājamā mašīnā veļas mazgāšanas vai izgriešanas cikla laikā, nekavējoties atvienojiet mašīnu no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.