Skip to main content
AEG | Help and Support

No veļas mazgājamās mašīnas nāk deguma smaka

 

Ja no veļas mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju vai no žāvētāja nāk deguma smaka, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.