Skip to main content
AEG | Help and Support

Cepeškrāsns ar pagriežamo regulatoru nesāk darbību

 

Problēma: 
  • Cepeškrāsns nedarbojas, lai gan darbība uz ekrāna, piemēram, ""Uzpildīt ar ūdeni"", ir pabeigta. 
  • Cepeškrāsns neuzsilst. 
Attiecas uz: 
  • cepeškrāsnīm, kas aprīkotas ar displeju un šādu pagriežamo regulatoru 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Risinājums: 

1. Visi displejā redzamie norādījumi, piemēram, ""Uzpildīt ar ūdeni"", jāapstiprina, nospiežot pagriežamo regulatoru.  

  • Satveriet pagriežamo regulatoru, lai ieslēgtu iestatījumu ekrānu. 
  • Satveriet un pagrieziet regulatoru, lai pārvietotos pa izvēlni. 
  • Satveriet un piespiediet regulatoru, lai apstiprinātu iestatījumu vai izvēlētos apakšizvēlni. 
  • Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, atrodiet izvēlnes sarakstā iespēju ""Atpakaļ"" vai apstipriniet izvēlēto iestatījumu.

 

  • Was this article helpful?