Skip to main content
AEG | Help and Support

Uz cepeškrāsns redzams kļūdas ziņojums F908

Pirms sazināties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru, atiestatiet drošinātāju kārbu.