Skip to main content
AEG | Help and Support

Cepeškrāsns dzesēšanas ventilators darbojas visu laiku

 

Iespējamais cēlonis ir bojāts temperatūras sensors. Lai apstādinātu dzesējošo ventilatoru, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. 

Lai novērstu problēmu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.